menu

предимствата на китайските университети

Китайските университети привличат младежи от цял свят


През 2008, десет години след началото на стартиралата мащабна образователна реформа, в Китай отново беше поставен въпросът за необходимостта от актуализиран дългосрочен план за развитие в сферата на образованието с хоризонт 2020 година. Реализирането на научния потенциал на образованието, поставянето на преподавателския състав пред административния и ефективното разпределение на ресурсите бяха очертани като приоритети на тази втора фаза на промени в образователната сфера.

Главната цел е вузовете да станат конкурентноспособни на световния пазар. Днес държавното финансиране на вузовете расте и надминава $10,4 млрд. годишно. Значителна част от средствата бяха насочени за привличане на китайски учени с успешна кариера в чужбина, на които бяха предложени по-високи заплати, от получаваните от тях в чуждите изследователски центрове и университети, както и западни условия на труд.

Резултатите от всички тези мерки са налице. В последния рейтинг на британския в. „The Times“ сред 200-те най-добри университета в света намират място и шест китайски вуза: Пекинският университет заема 14-то място и е най-добрият извън пределите на Северна Америка и Европа. Университетът в Пекин, Университетът в Цинхуа и Китайският научнотехнологически университет са сред водещите в света и през учебната 2011 – 2012 година. Бързо нараства и популярността на китайските бизнес училища.

Университетите в Китай се различават от вузовете в останалите страни главно по тематиката на курсовете, които предлагат, както и по методиката на преподаване. За разлика от повечето европейски и британски университети, където в едно учебно заведение могат да се преподават различни специалности, в китайските вузове има специализации. Съществуват строго профилирани технически, педагогически, лингвистични и други институти.

За китайците да си студент е не просто социално положение. Това е особено състояние, живот и философия. В китайските вузове и кампуси няма да намерите свободата, която цари в българските или американските университети. Съществува правилник и дисциплина, която е задължителна за всеки студент в даден ВУЗ и е немислимо да не ги спазваш. След задължителните лекции и упражнения всеки ден, останалата част от времето студентите прекарват в библиотеките.

Престижни научни центрове

Макар че всички учебни заведения в Китай са държавни, те не работят по единна програма. Всеки университет има някакви преимущества пред останалите, отличава се.

Университетът в Пекин е най-големият в страната и има многобройни факултети и отлична материално-техническа база. Той предоставя редица допълнителни възможности, достъп ни на живеещите в големия град.

Освен това, университетът е разположен в един от най-красивите паркове на Китай, сред богати исторически забележителности.

В Тянзянския институт за чуждестранни езици може паралелно да се занимавате с японски, английски, немски и френски. В програмата за обучение на института е включено запознаване със съвременен Китай и икономиката на страната.

Сред най-добрите университети в Китай се нарежда Хейлунският. Педагогическият му състав е много силен.

Университетът Сун Ятсен е известен с това, че е разположен в красиво и екологично чисто място – в старинен парк, на брега на река Чжу-цзян.

Тези, които искат да съчетаят полезното с приятното и да прекарат времето си в популярен туристически център, могат да изберат Хуансийския педагогически университет. Високото равнище на преподаване и прекрасните условия привличат млади хора от цял свят.

Разположен във вътрешността на страната университетът в Съчуан е идеално място за спокойно изучаване на науки. Старинните методи на преподаване умело се съчетават със съвременните условия за живот.

В университета в Далиен, в южната част на полуостров Ляодун, освен китайски език може да се изучават древни писмености и старинна литература. В университета гимнастическите упражнения, както и литературното творчество, са задължителни за всички студенти.

Учителите в Китай са с най-висок социален статус

Учителите в Китай имат най-високата степен на уважение от обществото според международно изследване, което сравнява статуса на професията в 21 страни, съобщи BBC.

Учителите във Великобритания са на 10-то място в глобалния индекс. Изследването е проведено по метода да се анкетират 1000 души от всяка една страна. Въпросите са засягали отношението към професионалния статус, доверие и заплащане на преподаването като кариера.

Проучването сочи, че учителите в Китай.са с най-висок социален статус.Във Великобритания само едно на пет смятат, че учениците показват уважение към учителите си в училище.

Топ 10 държави, където учителите са с висок социален статус:

  1. Китай
  2. Гърция
  3. Турция
  4. Южна Корея
  5. Нова Зеландия
  6. Египет
  7. Сингапур
  8. Холандия
  9. САЩ
  10. Великобритания

Докато учителите в Китай са сравнявани с лекарите, във Великобритания те са със статуса на социалните работници и медицинските сестри. В САЩ хората сравняват учителите с библиотекарите, а в Япония са поставени под общ знаменател с правителствените служители.

Коментарите са затворени.

Go to top

Молим тези от вас, които вече са живели и са преминали обучение в Китай, да споделят опита си, като попълнят информацията за съответния университет. Предварително благодарим!

ЗАТВОРИ Х